Jeroen Anink

Jeroen Anink

Kasteel Metaal is een bedrijf met korte lijnen waardoor er erg snel gereageerd kan worden op ontwikkelingen in de markt.
Het werk is divers en er zijn voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je kunt de ruimte krijgen om verbeteringen door te voeren.